Privacy

Gertjan Scholte-Albers respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site. Dit houdt in dat Gertjan Scholte-Albers vertrouwelijk omgaat met uw gegevens en dat ze uitsluitend door Gertjan Scholte-Albers worden gebruikt. Van verkoop aan derden is geenszins sprake.